PVC-Svetstråd

PVC-Svetstråd

Produktbeskrivning

PVC (Polyvinylklorid) svetstråd. Erbjuds på ring.  PVC finns i trekant & rund profil.


Profil: A

104,296 PVC-U A Transparent (Ring 3kg)

999,260 PVC-U A Svart (Ring 2kg)

106,641 PVC-U A Brun (Ring 3kg)

104,278 PVC-U A Grå (Ring 3kg)

104,278B PVC-U A Grå (Bunt ca 0,2kg)

104,302 PVC-P (mjuk) Transparent (Ring 3kg)

104,302B PVC-P (mjuk) Transparent (Bunt ca 0,2kg)


Profil: B

104,279 PVC-U Grå (Ring 5kg)

104,280 PVC-U Svart (Ring 5kg)


Profil: Rund

999,244 PVC 4 mm Grå (4kg)


Profil:Band


Användningsområde: 

 Polyvinylklorid (PVC) har god beständighet mot många kemikalier och är den tredje mest använda plasten i världen efter polypropen och polyeten. PVC är i grunden en så kallad styv plast, alltså att den är hård.

Styv/massiv PVC har god mekanisk styrka, styvhet och hårdhet, den används mycket i vatten- och avloppsrör och hårda platsleksaker. Mjukgjord PVC, alltså när man tillsatt mjukgörare i plasten, används till exempel i slangar, golv, höljen till elektriska kablar, tryck på kläder, i regnkläder, skor, väskor och bälten samt i mjuka plastleksaker och i sjukvårdsmaterial som stomi- och blodpåsar. PVC är också den plast som användes i samt gav namnet till vinylskivor. PVC har en god elektrisk isolerings förmåga och låg vattenabsorbtion. Som standard är PVC köldkänsligt, men modifierade typer kan tåla frost.


Kännetecken: 

Gul/grön flamma, vit rök, brinner långsamt o droppar ej, luktar som syra.


Mekaniska egenskaper

Hög styvhet
Dimensionsstabil
God slagstyrka

Kemikalieresistens

Beständig mot många syror och baser, bensin, fett och oljor.
PVC är inte beständigt mot estrar, ketoner och aromatiska kolväten.

Exempel på Användning

Golvbeläggningar
Takrännor
Regnkläder
Fönsterramar
Elkablar
Rörsystem
Tankar
Leksaker
Slangar

Miljö

PVC uppfyller RoHS-direktiv.