Extruder

Leisters Extrudersvetsar är konstruerade i Schweiz med målet att ta fram de bästa plastsvetsarna på marknaden. Leisters Extrudersvetsar finns i modellerna WELDPLAST (Digital Display + Svetsprogram med inbyggda temp sensorer, CLOSED LOOP system) & FUSION (Ingen Display utan inbyggda temp sensorer, OPEN LOOP system) . Samtliga är 230V maskiner. De är speciellt lämpade för PE-Svetsning, PP-svetsning, TPO-svetsning & PVC-svetsning. Exempel på vanliga arbetsområden är Rör-svetsning (t.ex. VA-ledningar & Fjärrvärmerör), pooler, båttillverkning samt plastmembran och plastduksvetsning (t.ex. deponi, mark och tunnelarbeten) och mycket annat.

Fusion 1

Svets mtrl: PE/PP
Tråd Ø mm: 3/4
Output kg/h: 0,8
Maskin vikt kg: 3,4
Anm: Led belysn.

Mer information

Fusion 2

Svets mtrl: PE/PP
Tråd Ø mm:4
Output kg/h: 1,8
Maskin vikt kg: 5,9

Mer information

Fusion 3

Svets mtrl: PE/PP
Tråd Ø mm : 3-5
Output kg/h: 3,6
Maskin vikt kg: 7,2

Mer information

Fusion 3C

Svets mtrl: PE/PP
Tråd Ø mm : 3-5
Output kg/h: 3,6
Maskin vikt kg: 6,9

Mer information

Weldplast S1

Svets mtrl: PE/PP/PVC
Tråd Ø mm : 3-4
Output kg/h: 0,8
Maskin vikt kg: 4,7
Anm: Led belysn.

Mer information

Weldplast S2

Svets mtrl: PE/PP
Tråd Ø mm : 3-4
Output kg/h: 2,3
Maskin vikt kg: 5,8

Mer information

Weldplast S2 PVC

Svets mtrl: PE/PP/PVC-U
TrådØmm : 3-4
Output kg/h: 2,7
Maskin vikt kg: 5,8

Mer information

Weldplast S2 TPO

Svets mtrl: PE/PP/TPO/FPO
Tråd Ø mm : 3-4
Output kg/h: 2,3
Maskin vikt kg: 5,8

Mer information

Weldplast S4

Svets mtrl: PE/PP
Tråd Ø mm: 3-4/4-5
Output kg/h: 4,0
Maskin vikt kg: 8,7

Mer information

Weldplast S600

Svets mtrl: PE/PP
Tråd Ø mm: 4-5
Output kg/h: 6,0
Maskin vikt kg: 12,2

Mer information

Weldplast S605 - Geo

Svets mtrl: PE
Tråd Ø mm: 4-5
Output kg/h: 6,0
Maskin vikt kg: 12,2

Mer information